Windows Update For Business Configuratie Via Group Policy

Om deze tool te kunnen activeren, moet eerst een extern station zoals een NAS als back-uplocatie worden toegevoegd. Nadat deze is toegevoegd via de knop Een station toevoegen, kan met de optie Automatisch back-ups maken van mijn bestanden de back-upfunctie worden ingeschakeld. Wanneer je gewend bent aan Windows, dan is het zeker anders. Microsoft heeft… Continue reading Windows Update For Business Configuratie Via Group Policy